โรคเลือดจาง

โลหิตจาง หรือภาวะซีด เกิดจากการที่ร่างกายมีจำนวนเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติจะส่งผลเสียต่อร่างกาย อาทิ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หรือวูบ หมดสติ ขั้นรุนแรงอาจทำให้หัวใจล้มเหลวได้

3 สาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลหิตจาง

โรคเลือดจาง

1.ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง
ภาวะขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็ก โฟเลต วิตามินบี12 เป็นต้น
ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงไม่ได้ เป็นผลจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆ การรักษาด้วยรังสี ยาบางชนิด โรคไขกระดูกฝ่อ

2.การเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรค SLE
ร่างกายมีการทำลายเม็ดเลือดแดงมากเกินไป
เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก (Hemolytic Anemia)

3.โรคธาลัสซีเมีย อาจมีภาวะโลหิตจาง ร่วมกับอาการเหลือง ซีด ม้ามและตับโต
ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD
การเสียเลือดอย่างเฉียบพลัน
เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการตกเลือด
เกิดจากการเสียเลือดเรื้อรัง เช่น เสียเลือดจากการเป็นประจำเดือน เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร หรือทางเดินปัสสาวะ

เมื่อสงสัยว่าโลหิตจาง สิ่งแรกที่ควรทำคือการไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย ซักประวัติ ตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจเช็กฮีโมโกลบิน

ตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจชนิดของฮีโมโกลบินในโรคธาลัสซีเมียด้วยวิธี Hemoglobin Electrophoresis
ตรวจหาธาลัสซีเมียชนิดแอลฟ่าด้วยวิธี PCR

ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ tomanzelc.com